مجله برنامه ریزی و توسعه پایدار

 در راستای، بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های اساتید، محققین و دانشمندان کشور در حوزه برنامه ریزی و توسعه  فعالیت می‌کند. این نشریه در سال 1397 تحت نظر مرکز اسناد، مدارک و انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور فعالیت خود را آغاز نموده است.

 دبیرخانه این فصلنامه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد  قرار دارد و کلیه فرایندهای دریافت تا چاپ مقالات در این سازمان انجام می‌شود.

 

 

 

شماره جاری: دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-200