نویسنده = فاطمه علی پناهیان
تعداد مقالات: 1
1. سنجش مقدار موفقیت تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان گچساران

دوره 1، شماره 1، بهار 1397، صفحه 53-68

فاطمه علی پناهیان؛ آیت اله کرمی